กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของบริษัท YN2-TECH บทความที่ 1

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำธุรกิจได้รับความนิยมจนทำให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเลือกใช้ช่องทางนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจ อย่างไรก็ตามการใช้ช่องทางออนไลน์ในการดำเนินการแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการให้บริการหลังการขายก็ยังคงมีให้เห็นไม่มากนัก

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท YN2-TECH (THAILAND) CO., LTD. ยังคงมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและด้วยความร่วมมือจากบริษัท COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD. ซึ่งเป็นสาขาของ COSMOWAVE ในประเทศอินเดียทำให้ทางบริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินโปรเจกต์การจัดส่งทางไกลผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการจัดส่งอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยไปยังโรงงานในประเทศอินเดีย

ในบทความนี้จะแนะนำโปรเจกต์การจัดส่งทางไกลผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการจัดส่งอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยไปยังโรงงานของลูกค้าในประเทศอินเดีย โดยเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัท YN2-TECH (THAILAND) CO., LTD. และ COSMO INSTRUMENTS INDIA PVT. LTD.

COSMO INSTRUMENTS INDIA ที่มีทักษะด้านวิศวกรรมขั้นสูง ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นแห่งเดียวในประเทศอินเดียที่ดำเนินการได้ตั้งแต่ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร ไปจนถึงให้การสนับสนุนด้านการจัดตั้งไลน์อย่างครบวงจร

โปรเจกต์นี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2562 โดยบริษัท YN2 ได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์แบบเดียวกับที่จัดส่งในประเทศไทยไปยังโรงงานของลูกค้าในประเทศอินเดีย โดยระหว่างการผลิตนั้นประเทศไทยได้เข้าสู่การล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบทำให้การเดินทางไปยังต่างประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งความยากลำบากนี้ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่การเดินทางไปยังประเทศอินเดียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการหาซัพพลายเออร์ที่จะรับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของบริษัทตนเองด้วยและจากสถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ทำให้คุณ Nishimura จากบริษัท COSMOWAVE TECHNOLOGY ติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท YN2

COSMOWAVE India มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองคุร์เคาน์ (Gurgaon) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นและปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 15 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย ซึ่งนอกจากการจำหน่ายและให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทดสอบการรั่วสำหรับตลาดในประเทศแล้ว COSMOWAVE India ยังให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป (เช่น เครื่องตรวจสอบ) ภายใต้จำนวนพนักงาน 65 คน ที่มีประมาณครึ่งหนึ่งเป็นวิศวกรที่มีระดับความสามารถทางเทคนิคสูงจึงทำให้สามารถประกอบอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเองได้

▲การตรวจสอบเครื่อง Leak master (มาตรฐานตรวจสอบการรั่วไหล)
▲การตรวจสอบเครื่อง Leak master (มาตรฐานตรวจสอบการรั่วไหล)

อีกทั้งคุณ Nishimura ยังมีประสบการณ์ในการก่อตั้งบริษัทที่ประเทศอินเดียก่อนที่จะมาประจำการที่ประเทศไทยและยังคงดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอินเดียจึงทำให้รับรู้ถึงเงื่อนไขและแนวทางดำเนินการต่างๆ ของทั้ง 2 บริษัทเป็นอย่างดีและส่งผลให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานั่นเอง

▲พนักงานบริษัท COSMO INSTRUMENTS INDIA

คุณ Nishimura บริษัท COSMOWAVE: ในครั้งนี้เป็นโปรเจกต์ของลูกค้าทั่วไปซึ่งเราพิจารณาแล้วว่า COSMOWAVE India สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามเรามีความกังวลเล็กน้อยว่าทางบริษัท YN2 จะสามารถจัดส่งได้หรือไม่แต่เนื่องจากได้รับรู้ถึงความกระตือรือร้อนของ YN2 จึงทำให้เราตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ดำเนินโปรเจกต์ส่วนใหญ่ทางออนไลน์ภายใต้ความไว้วางใจและการตอบสนองอย่างจริงใจของทั้ง YN2 และ COSMOWAVE India

จากโปรเจกต์นี้ส่งผลให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ครอบคลุมประมาณ 40 ชุด และ 3 ไลน์การผลิตเสร็จเรียบร้อย นอกจากนี้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเจรจาธุรกิจ การอนุมัติแผนผัง การเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์และการให้คำแนะนำด้านการใช้งานเครื่องจักรสามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ผ่านทางออนไลน์
・ การเจรจาธุรกิจ
・ ส่งเอกสาร Quotation
・ การยืนยันการใช้เครื่องจักรและอนุมัติ Drawing
・ รายงานความคืบหน้า
・ การตรวจสอบก่อนจัดส่ง
・ ติดตั้งในพื้นที่
・ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์
・ ปรับเครื่องตามความเหมาะสม
・ ตรวจรับสินค้า

นับเป็นเวลาหลายเดือนที่เราพูดคุยผ่านทางออนไลน์ร่วมกันทุกวันระหว่างบริษัทไทยและอินเดียซึ่งเราได้ดำเนินการทั้งการปรับปรุงการติดตั้งอุปกรณ์และฝึกอบรมวิศวกรร่วมกันซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในการพูดคุยฝั่งบริษัทประเทศอินเดีย คือ คุณ Sandeep จาก COSMOWAVE India โดยนับว่าเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง YN2 และ COSMOWAVE India

คุณ Nishimura

จากการขยายตัวของตลาดอินเดียทำให้เราได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับความต้องการด้านการส่งอุปกรณ์ที่ผลิตในไทยไปยังอินเดียแต่ในหลายครั้งเราได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในประเทศซึ่งในครั้งนี้ทุกคนที่ร่วมโปรเจกต์ต่างพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ อีกทั้งในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นการตัดสินใจของบริษัท YN2 นั้นรวดเร็วมากและการตอบสนองที่ดีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นโดยใช้ช่องทางออนไลน์ ซึ่งเทียบเท่าได้กับความรวดเร็วเมื่อครั้งก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คุณ Sandeep

เรามีประสบการณ์มากมายในการทำโปรเจกต์ต่างๆ ร่วมกับบริษัทในต่างประเทศ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้จำหน่ายอย่างเต็มที่ ถือเป็นการตอบสนองด้วยความจริงใจอีกทั้งวิศวกรยังมีความกระตือรือร้นทำให้เรารู้สึกไว้วางใจและอยากทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ

ความไว้วางใจและความสำเร็จที่สร้างขึ้นทางออนไลน์ได้นำไปสู่ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งความไว้วางใจที่คุณ Nishimura และทีมงานของ COSMO มีต่อบริษัท YN2 ถือเป็นข้อพิสูจน์ว่า YN2 สามารถตระหนักถึงนโยบายทางธุรกิจในการ “เชื่อมโยงผู้คน” ได้

▲จากด้านซ้าย คุณ Kamalesh คุณ Sachin และคุณ Sandeep จาก COSMOWAVE India และคุณ Nishimura จาก COSMOWAVE Thailand และคุณ Nakamura จาก YN2
COSMOWAVE TECHNOLOGY CO., LTD. & Cosmo Instruments India Pvt. Ltd
Hiroshi Nishimura
Technical Director

Cosmo Instruments India Pvt. Ltd.
Sandeep Kumar
Sr. Sales Manager

Cosmo Instruments India Pvt. Ltd.
Kamalesh Adhikary
Sr.Manager – South Region

Technowings Automation India Pvt. Ltd.(Cosmo Instruments India SPM division)
Sachin Saruk
Technical Sales Director