FOR STUDENT

สำหรับน้องๆนักศึกษา

กลุ่มบริษัทYN2-TECHของเราเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น
น้องๆอยากเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การฝึกงานที่ไม่เหมือนใครกับเราไหม?

Internship

MESSAGE

ข้อความจากประธานบริษัท

YN2-TECH มุ่งเน้นให้น้องๆที่มาฝึกงานได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง
อีกทั้งเป้าหมายหลักของเราคือการเสริมสร้างพลังและเสริมสร้างพื้นฐานความคิดของมนุษย์

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเวลาและความต้องการอย่างรวดเร็ว การมีแหล่งเรียนรู้ที่ดี
การรับข้อมูลจากหลากหลายมุมมอง และการดำเนินการตอบสนองอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ
หากมาฝึกงานที่กลุ่มบริษัท YN2-TECH ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทเทคนิค การขาย
หรือการบริหารจัดการโปรเจค รวมถึงวิธีการใช้ทักษะและความรู้ที่เรียนมากับสังคมการทำงานจริง
วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร น้องๆสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานเหล่านี้ ได้จากกิจกรรมประจำวันของการฝึกงาน

ในที่ทำงานที่มีแต่คนหนุ่มสาว
น้องๆอยากลองก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเราไหม?

เนื่องจากบริษัทของเราเป็นบริษัทใหม่ที่พึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2556
เราจึงต้องทำงานด้วยความท้าทายและอัปเดตปรับปรุงไปในทุกๆวัน
อีกทั้งนักศึกษาฝึกงานที่เคยมาฝึกงานกับเราตั้งแต่ปีแรกๆก็ได้รับทั้งประสบการณ์และเติบโตขึ้นเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทำงานอยู่ในบริษัทของเราและขึ้นเป็นผู้จัดการอยู่ในแต่ละแผนก
ในกระบวนการการทำงานด้วยความท้าทายและอัปเดตปรับปรุงไปในทุกๆวันนั้น
แนวความคิดที่บริษัทของเราให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ""ต้องฝึกกระบวนการการคิด/วิเคราะห์อยู่เสมอ ต้องไม่หยุดพัฒนาและต้องRe-Work"" บริษัทของเรารับนักศึกษาฝึกงานมากกว่า 10 คนต่อปี เราตั้งเป้าที่จะเติบโตในส่วนนี้ต่อไป
ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างขะมักเขม้นของคนหนุ่มสาวและผู้มากประสบการณ์ด้านต่างๆในบริษัท (แม้ว่าพวกเขาจะอายุเพียง 30 ต้นๆ)
นอกจากนี้เรายังสามารถรับพนักงานใหม่จากการเป็นนักศึกษาฝึกงานในทุกๆปี
เพราะเราหวังว่าพลังของคนหนุ่มสาวเหล่านี้ จะทำให้บริษัทน่าตื่นเต้นและคึกคักยิ่งขึ้น

SKILL

ทักษะและประสบการณ์ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ที่YN2-TECH

เพราะเป็นการฝึกงานที่ตั้งใจให้น้องๆได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง
น้องๆจะได้รับทักษะความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปได้แน่นอน!

 • พัฒนาทักษะด้านการคิด/วิเคราะห์

 • พัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 • พัฒนาทักษะด้านเทคนิค

POINT

ได้ฝึกงานกับบริษัทที่ทำธุรกิจไปทั่วโลก

 • บริษัทมีโปรเจคที่ทำร่วมกับอีก8ประเทศทั่วโลก

  ด้วยเป้าหมายของเราที่ว่า "จากประเทศไทยสู่ประเทศอื่นๆทั่วโลก"
  เรากำลังดำเนินงานร่วมกับลูกค้าและบริษัทที่ให้ความร่วมมือในหลายประเทศ
  น้องๆจะได้สัมผัสประสบการณ์ไม่เพียงแค่การทำงานจริง
  แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ
  และได้เรียนรู้ทักษะของวิศวกรอีกด้วย

 • WARASHIBE วาราชิเบะ

  เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดของประธานบริษัท คุณนาคามูระ
  น้องๆจะสามารถเรียนรู้แนวคิดเหล่านี้ได้ในช่วงฝึกงานทุกๆวัน

 • การประชุมทุกๆเช้า

  การประชุมจะดำเนินการในรูปแบบการนำเสนอโดยพนักงาน
  เป็นลักษณะของการแบ่งปันความรู้ แนวคิดและศีลธรรมต่างๆ
  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถผูกมิตรในญี่ปุ่น ไทย และทั่วโลกได้

 • It is YN2 quality

  เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอการบำรุงรักษา
  และโซลูชั่นที่ดีให้ลูกค้าอยู่ตลอด
  น้องๆสามารถเรียนรู้หลักความคิดในการทำงานอย่างมืออาชีพต่างๆได้ที่บริษัทของเรา

 • DANDORI 80%
  การเตรียมพร้อม 80% ที่เหลือ 20%
  คือการลงมือปฏิบัติ

  เป็น "กฎการทำงาน" ที่กล่าวขานกันมานานในประเทศญี่ปุ่น
  เราได้นำแนวคิดนี้มาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย
  โดยอาศัยจุดแข็งของทั้งสองประเทศ

 • ระบบอัตโนมัติ / ระบบหุ่นยนต์
  AGV

  สามารถสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากที่ต่างๆ
  ผ่านความร่วมมือทางเทคนิคกับบุคคลากร และองค์กรอื่นๆทั้งในและนอกบริษัท

VOICE

เสียงจากนักศึกษาฝึกงาน

ACTIVITY

กิจกรรมต่างๆ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงาน

หากต้องการเข้าร่วมการฝึกงาน โปรดติดต่อเราทางอีเมล

ติดต่อสอบถามทางอีเมล