กิจกรรม Outing การจัดกิจกรรมให้กับพนักงานบริษัทที่ร่วมทำงานและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ กันมา

เมื่อ2 ปีที่ผ่านมาหลังจากเราทุกคนได้ประสบวิกฤตโควิด-19 จึงทำให้บริษัทของเราได้ห่างหายจากการจัดcompany trip ทริปเที่ยวประจำปีบริษัท เราทุกคนทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย และ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆรวมไปถึงรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงานอยู่เรื่อย ๆ จึงส่งผลให้เราไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกันต่างแผนกหรือทำกิจกรรมสนุกๆรวมกัน ดังนั้นแล้ว เพื่อฟื้นฟูความอ่อนล้าจากวันเวลาที่ผ่านมาทางบริษัท YN2 -TECH จึงมีจัดกิจกรรม Outing บริษัทขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนด้านสวัสดิการรูปแบบหนึ่งสำหรับพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพักผ่อนและการทำกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังทำให้เกิดการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

สุดท้ายต้องขอขอบคุณประธานบริษัท Mr. Ryota Nakamura ได้อนุมัติการจัดกิจกรรม Outing ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับเหล่าพนักงานบริษัท