เมื่อวันที่ 10 และ 29 มกราคมที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท YN2-TECH ได้มีโอกาสไปบรรยายแนะนำบริษัทให้กับนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเสนอความน่าสนใจในการฝึกงานที่บริษัทของเรา

ในการบรรยายครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสบรรยายและแบ่งปันข้อมูลกับนักศึกษาทุกคน หวังว่านักศึกษาทุกคนจะสนใจและมีโอกาสฝึกงานที่บริษัทของเราอย่างมากๆ ค่ะ