บริษัทYN2-TECH จะเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร งานFOOD TECH EXPO 2024 ในวันที่13-14-15 มีนาคม2024 นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)

บูธของYN2-TECH

ในงานนี้ทางบริษัทจะนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (เครื่องกำจัดน้ำแบบ Screw press)และนวัตกรรมเครื่องมือสัมผัสอาหารไปจัดแสดง ที่บูธA5

เกี่ยวกับงานFOOD TECH EXPO

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเกษตร บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาด และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะนำพาสินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรของอีสานให้สร้างกำไรและ ส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน ที่จะช่วยเสริมความแกร่งด้านผลิตภาพ (Productivity) ของกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวสู่การเป็น Smart Factory ในยุคดิจิทัล และยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวสู่การเป็น SME Premium บนเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้