วันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท YN2-TECH โดยได้มีการบรรยายแนะนำบริษัทรวมไปถึงสินค้าและบริการที่ทาง YN2 กำลังทำอยู่

หลังจากที่บรรยายเสร็จได้พาอาจารย์และน้องๆไปworkshopกับเครื่องจักรที่เป็นสินค้าของทางYN2อีกด้วย และมีการบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นงานที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น 3D Extrabold เป็นชิ้นงานที่ได้จากการนำกากกาแฟที่ไม่ใช้แล้วนำมาผสมกับ material ที่เป็น PP และได้เป็นชิ้นงานออกมา อีกทั้งยังได้บรรยายเกี่ยวกับประเภทชิ้นงานต่างๆที่ YN2 เคยทำอีกด้วย

ให้น้องๆและอาจารย์ได้ทดลองใช้เครื่อง T-Laser ที่เอาไว้ใช้สำหรับการเติมเนื้องานและสามารถใช้ได้กับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กไปจนถึงชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

ขอขอบคณะอาจารย์ที่พานักศึกษามาเยี่ยมชมบริษัท YN2-TECH