บริษัท YN2 ได้ร่วมออกนิทรรศการในงาน Min Sen Machinery (MSM) โดยได้นำ HandyScan3D ไปสาธิตและได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน การใช้งาน เบื้องต้นของ HandyScan3D ให้แก่คนที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยมีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง HandyScan 3D ขั้นพื้นฐาน ข้อจำกัดในการใช้งานต่างๆ รวมไปถึงการใช้โปรแกรมอีกด้วย เครื่อง HandyScan 3D สามารถสแกนโดยไม่จำเป็นจับยึดชิ้นงานอยู่กับที่ สามารถสแกนชิ้นงานที่มีลักษณะมันวาวได้โดยไม่ต้องใช้สเปรย์พ่นลงบนผิวงานอีกด้วย

หลังจากที่เสร็จการบรรยายได้มีการสาธิตการใช้งานของเครื่อง HandyScan 3D และได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้เครื่อง HandyScan 3D ในการสแกนชิ้นงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสการใช้งานเครื่องสแกนว่าใช้ง่าย พกพาสะดวก และน้ำหนักแค่ 0.94 กก.เท่านั้น

และยังได้สาธิตแสกนหน้าด้วยเครื่อง HandyScan ให้แก่คนที่เข้าร่วมงานได้ชมกันอีกด้วย

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก TikTok : machineshop.pktc (ช่างกลเทคนิคประจวบฯ)

ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท MinSen เป็นอย่างยิ่งที่ให้บริษัท YN2-TECH เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ใครั้งนี้ด้วย