คุณเรียวตะ นาคามูระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายเอ็นทู-เทค(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับรศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์(อธิการบดี),รศ.อัญชลี สุพิทักษ์(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์),ดร. ดอน แก้วดก (ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน),และคุณกนิษฐา นาคสุข(หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน)ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(Thai-Nichi Institute of technology) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือดำเนินการโครงการทางวิชาการ และด้านบริการวิชาการในเรื่องต่างๆรวมถึงเพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริง การฝึกงานให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะปฏิบัติให้แก่นักศึกษาของสถาบันและบุคลากรของบริษัทฯเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ในการร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ ทางบริษัทฯได้ร่วมมือกับทีมงานผู้ผลิตเครื่องพิมพ์3มิติจากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่”EXTRABLD”เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติร่วมกับทางหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นอีกด้วย